Kas yra KPI rodikliai?

Šiame įraše apžvelgsime kas yra KPI rodikliai, kokia yra yra KPI reikšmė ir kuriose srityse galite pritaikyti. El. komercijoje yra ne tik konversija, galite vertinti daugiau KPI, apie tai šiame įraše.
kpi rodikliai

KPI rodikliai ir jų reikšmės

KPI (angl. Key Performance Indicators) arba veiklos rodikliai, kurie naudojami įvertinti organizacijos sėkmę siekiant nustatytų tikslų.

KPI rodikliai gali būti finansiniai, operaciniai, strateginiai ar orientuoti į klientų aptarnavimą.

Pavyzdžiui, finansinis KPI gali būti metinis pajamų augimas, o klientų aptarnavimo sferoje – klientų pasitenkinimo indeksas ir kt..

Šiame tekste plačiau nagrinėsiu kas yra KPI rodikliai kokia yra KPI reikšmė ir visa kita.

Kodėl KPI yra svarbūs?

KPI yra būtini organizacijai norint išmatuoti progresą, sieti veiklos rezultatus su strateginiais tikslais ir užtikrinti, kad visos komandos dirba viena kryptimi.

Remiantis „Harvard Business Review„, įmonės, kurios naudoja KPI savo veikloje, dažniau pasiekia strateginius tikslus ir yra 2.5 karto labiau linkusios pasiekti finansinę sėkmę, lyginant su toms, kurios nenaudoja šių rodiklių.

KPI tipai

Pagrindiniai KPI rodiklių tipai yra:

 1. Finansiniai KPI – padeda įmonėms sekti finansinę veiklą, pvz., pelningumą, pajamų augimą.
 2. Klientų KPI – apima klientų pasitenkinimo lygį, pirkimų skaičių.
 3. Procesų KPI – susiję su efektyvumu, pvz., gamybos laikas, kokybės rodikliai.
 4. Darbuotojų KPI – įvertina darbuotojų našumą, pasitenkinimą darbu ir kt.

kpi rodikliai

KPI naudojami beveik visose darbo srityse, nes jie padeda įmonėms ir organizacijoms matuoti bei analizuoti veiklos efektyvumą. Keletas pagrindinių sričių, kuriose KPI yra ypač svarbūs ir dažnai naudojami:

 1. Finansai – Čia KPI gali apimti pelningumo rodiklius, likvidumą, skolų valdymą ir kitus finansinius aspektus. Pavyzdžiui, ROE (grąža nuo nuosavo kapitalo), EBITDA marža, skolos ir kapitalo santykis yra vieni dažniausiai naudojamų finansinių KPI.

 2. Rinkodara – Marketingo KPI yra naudojami vertinant kampanijų efektyvumą, prekės ženklo įvaizdžio plėtrą ir rinkos dalies augimą. Tai apima konversijos rodiklius, lankytojų srauto analizę, įsitraukimą socialiniuose tinkluose, naujienlaiškio atidarymo, paspaudimo rodiklius, ROI ir kt. .

 3. Pardavimai – Pardavimų sferoje KPI apima metinį pardavimų augimą, vidutines pajamas vienam klientui, pardavimų ciklo trukmę ir klientų išlaikymo rodiklius.

 4. Gamyba – Čia KPI susiję su produktyvumu, kokybės kontrolėmis, laiku atliktų užsakymų procentu ir gamybos sąnaudų mažinimu. Pavyzdžiui, pristatymo laiku indeksas ir gamybos efektyvumo rodikliai yra labai svarbūs šioje srityje.

 5. Žmogiškieji ištekliai (HR) – HR sferoje KPI gali būti naudojami vertinant darbuotojų pasitenkinimą, mokymų efektyvumą, personalo pokytį ir darbuotojų našumą. Pavyzdžiui, darbuotojų vidutinė darbo trukmė organizacijoje.

 6. IT ir technologijos – IT sektoriuje KPI dažnai apima sistemų prieinamumą, incidentų sprendimo laiką, IT projektų laikotarpius ir biudžeto laikymąsi.

 7. Klientų aptarnavimas – Šioje srityje KPI gali apimti klientų pasitenkinimo indeksą, problemų sprendimo laiką ir klientų aptarnavimo efektyvumą.

 8. Tiekimo grandinė – KPI tiekimo grandinėje apima pristatymo laiku rodiklius, sandėliavimo išlaidas, tiekimo patikimumą ir efektyvumą.

Šių rodiklių naudojimas padeda nustatyti veiklos standartus ir užtikrinti, kad įmonė juda teisinga kryptimi.

Svarbu žinoti situaciją kurioje esate šiuo metu ir tikslą, kurį norite pasiekti. Tai žinodami galėsite aiškiau planuoti kelią, kuriuo pasieksite numatytą uždavinį.

Kaip apskaičiuoti KPI indeksą?

KPI indeksas yra sudaromas remiantis iš nustatytomis formulėmis, kurios atspindi organizacijos svarbiausius tikslus.

Pavyzdžiui, pardavimų augimo indeksas gali būti apskaičiuojamas kaip dabartinės pardavimų sumos ir ankstesnių metų pardavimų sumos santykis, išreikštas procentais.

SEO nauda ir KPI

SEO KPI, tokie kaip puslapio reitingas paieškos rezultatuose, vidutinė sesijos trukmė ar grįžtamas lankytojų srautas, atmetimo rodiklis, lankytojų kiekis, yra labai svarbūs siekiant įvertinti tinklapio efektyvumą.

Pasak „Moz” ataskaitos, įmonės, kurios sekė savo SEO KPI ir atitinkamai koregavo strategijas, pasiekė net 30% didesnį vartotojų srauto augimą.

kas yra KPI rodikliai

KPI reikšmė ir indekso skaičiavimas

KPI rodikliai leidžia įmonėms ne tik stebėti savo progresą, bet ir greitai reaguoti į neigiamas tendencijas.

Pavyzdžiui, jei metinis klientų išlaikymo rodiklis parodo 10% kritimą, įmonė gali greitai įsikišti ir išsiaiškinti priežastis, kodėl klientai nebesinaudoja jų paslaugomis.

KPI yra esminiai įrankiai verslo įgyvendinant strategiją. Jie padeda įmonėms matyti realų veiklos vaizdą ir yra būtini sprendžiant kasdienes užduotis bei ilgalaikes strategines kryptis.

Kas yra KPI rinkodaroje?

Keli populiariausi marketingo KPI rodikliai:

 1. Konversijos rodiklis (Conversion Rate) – šis KPI rodo, kiek procentų lankytojų arba kampanijos gavėjų atlieka norimą veiksmą (pvz., pirkimą, registraciją, atsisiuntimą). Tai vienas svarbiausių rodiklių, nes parodo kampanijos veiksmingumą.

 2. Pajamos vienam klientui (Revenue Per Customer) – matuoja vidutines pajamas, kurias įmonė gauna iš vieno kliento. Tai padeda suprasti, kiek vertingi yra klientai ir kiek jie prisideda prie bendrų įmonės pajamų.

 3. Klientų įgijimo išlaidos (Customer Acquisition Cost, CAC) – šis rodiklis rodo, kiek įmonė vidutiniškai išleidžia, kad pritrauktų vieną naują klientą. Tai svarbu vertinant rinkodaros kampanijų tvarumą ir finansinį efektyvumą.

 4. Grąža nuo investicijų į rinkodarą (Return on Investment, ROI) – ROI skaičiuojamas dalijant gautas pajamas iš kampanijos išlaidų. Tai leidžia įvertinti, kiek efektyviai buvo panaudoti rinkodaros biudžetai.

 5. Vidutinė užsakymo vertė (Average Order Value, AOV) – šis KPI rodo vidutinę sumą, kurią klientas išleidžia per vieną užsakymą. Tai ypatingai svarbu sekti elektroninėje komercijoje.

 6. Paspaudimų kaina (Cost Per Click, CPC) – labai svarbus KPI internetinėje reklamoje. Jismatuoja, kiek kainuoja gauti vieną paspaudimą ant reklamos skelbimo. Tai padeda įvertinti skelbimų kampanijų efektyvumą ir jų išlaidų optimizavimą.

 7. El. pašto kampanijų atidarymo rodiklis (Email Open Rate) – šis rodiklis matuoja, kokia dalis išsiųstų el. laiškų buvo atidaryta gavėjų. Aukštas rodiklis rodo gerą gavėjų įtraukimą ir efektyvų pranešimo ar subjekto formulavimą.

 8. Socialinių medijų įtraukimo rodikliai – apima stebėjimą, kaip efektyviai įmonės turinys sugeba įtraukti vartotojus socialinėje erdvėje, įskaitant „like” mygtukų spustelėjimus, komentarus ir dalinimąsi.

Taip pat, ypač el.komercijos projektuose gali būti vertinamas bendras svetainės lankytojų skaičius, organinis vartotojų srautas ateinantis iš SEO ir kt. Svarbu žinoti ir užsibrėžti aiškius bei konkrečius tiklus ir taip galėsite jų siekti.

HubSpot” teigia, kad įmonės, kurios stebi savo rinkodaros KPI, vidutiniškai generuoja 20% didesnį augimą.

kpi reikšmė
KPI reikšmė verslui

Kaip apskaičiuoti KPI indeksą?

Vieno pritraukto potencialaus kliento kaina (CPL)

CPL yra vienas iš svarbiausių rinkodaros KPI, apskaičiuojamas dalijant visas reklamos kampanijos išlaidas iš naujų potencialių klientų skaičiaus, kuriuos ši kampanija pritraukė. Tai suteikia aiškų vaizdą, kiek kainuoja pritraukti naują klientą.

Konversijos rodiklis

Konversijos rodiklis rodo, kiek procentų lankytojų atlieka norimą veiksmą, pvz., pirkimą. Tai esminis rodiklis, vertinant rinkodaros strategijos efektyvumą. Konversijos rodiklius patarčiau sekti Google analytics pagalba jei dar to nedarote.

Investicijų į rinkodarą grąža (ROI)

ROI yra būtinas rodiklis, matuojantis, kiek kiekvienas į rinkodarą investuotas euras grąžina pajamų. Tai padeda įvertinti, ar jų rinkodaros pastangos yra ekonomiškai pagrįstos.

Kaip dažnai sekti KPI rodiklius?

KPI rodiklių stebėjimo dažnis priklauso nuo skirtingų veiksnių -organizacijos tikslų, specifinių rodiklių, pramonės sektoriaus.

 1. Trumpalaikiai projektai ar kampanijos: KPI reikėtų stebėti dažniau, galbūt net kiekvieną dieną arba kiekvieną savaitę, kad būtų galimaoperatyviai keisti veiksmų planus reaguojant į gaunamus rezultatus.

 2. Ilgalaikė strategija: Čia KPI verta tikrinti retčiau, pavyzdžiui, kas mėnesį arba kas ketvirtį. Tai leidžia matyti tendencijas ir padeda priimti sprendimus remiantis ilgalaikiais duomenų pokyčiais.

 3. Metiniai tikslai: Metiniai KPI gali būti peržiūrimi kas ketvirtį arba metų pabaigoje. Šis požiūris leidžia organizacijoms įvertinti savo pažangą link metinių tikslų ir, jei reikia, koreguoti strategijas.

Jei parduodate prekes ar paslaugas el.komercijoje kaip KPI galite išsikelti dienos pardavimų kiekį, vidutinį krepšelį, konversijos rodiklį.

Svarbu rasti tinkamą balansą tarp pernelyg dažno ir per retai vykdomo stebėjimo, nes abi situacijos gali sukelti problemų.

Pernelyg dažnas stebėjimas gali būti tiesiog resursų eikvojimas, o per retas gali reikšti, kad praleidžiami svarbūs signalai ar tendencijos, kurie galėtų reikšti būtinybę keisti veiklos kryptį.

Taip pat svarbu tinkamai integruoti KPI į kasdienį sprendimų priėmimą, kad jie taptų efektyvia įrankiu organizacijos veikloje.

Kodėl KPI – efektyvus būdas vertinti įmonės veiklą?

KPI yra pagrindiniai įrankiai, padedantys įmonėms matuoti sėkmę ir prisitaikyti prie kintančių verslo sąlygų. Jie suteikia galimybę įmonių vadovams priimti pagrįstus sprendimus, remiantis tiksliais duomenimis.

Jei iki šiol nesekate KPI pradėkite po truputį. Įsitraukite ir matykite pradinę situaciją, tuomet kelkite tikslus ir stebėkite kaip sekasi juos įgyvendinti.

Tik svarbu nepamiršti, kad ne viskas gali būti išmatuota ir ne visuomet žemas KPI yra nesėkmė. Žvelkite plačiau.

Mumis pasitiki

Prisijunkite prie jau mus pasirinkusių

Susisiekime

Parašykite mums laišką

Pasidalinkite su kokiais iššūkiais susiduria Jūsų verslas ir kaip galėtume jums padėti. 

Aptarkime

Nemokama konsultacija

Aptarkime Jūsų poreikius nemokamos konsultacijos metu